ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SYCOWIE

...TWOJA SZKOŁA...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Strefa nauczyciela

Email Drukuj PDF

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Wniosek o dopuszczenie programu - załącznik 1

Rozkład materiału z przedmiotu - załącznik 2

Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej - w przygotowaniu

Zestawienie zbiorcze dla klas przejściowych

Oświadczenie i realizacji podstawy programowej


Formularz - nadgodziny MARZEC  2017


Formularz - Sprawozdanie wychowawcy oddziału - rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/17 - semestr 1

Druk - Zbiór arkuszy ocen (pdf)

Druk - zbiór arkuszy ocen (doc)

Wzór wypełnionej pierwszej strony arkusza ocen dla Technikum

Wzór wypełnionej pierwszej strony arkusza ocen dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej


Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie oraz wola uczestnictwa w lekcji religii


Wzór protokołu  zebrania  rodziców

Wzór protokołu  wyboru Rady Oddziałowej

Lista obecności rodziców


Plan dyżurów dla nauczycieli ważny od 06.102.2017 r.


Wycieczki

Karta wycieczki

Zgoda rodziców


Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/17

Technikum kształcące w zawodzie ekonomista

Technikum kształcące w zawodzie mechanik

Technikum kształcące w zawodzie logistyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2016/17 - klasy 1 (data zatwierdzenia 31.08.2016)

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2015/16 - klasy 2 (data zatwierdzenia 31.08.2015)

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2014/15 - klasy 3 (data zatwierdzenia 29.08.2014)

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2013/14- klasy 4 (data zatwierdzenia 30.08.2013)

Technikum


Zasady realizacji statutowych zadań szkoły (art. 42 KN)

Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach art.42 KN


Informator PCEiK w Oleśnicy na rok szkolny 2016/17


Wniosek o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczyciela

 


Załącznik nr 1 do Przedmiotowych Zasad Oceniania - dostosowanie wymagań edukacyjnych

 


Lista uczniów ubezpieczonych od NNW

Ankieta

  

UWAGA!!!

Tu znajdziesz Treść projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/?p=2803


Poprawiony: poniedziałek, 06 marca 2017 08:57  

Kontakt


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. I. Daszyńskiego 42
56-500 Syców
tel. 062 786 9340
fax. 062 786 9349
mail: zsp@onet.pl

Opiekun strony Małgorzata Frąszczak

mail: goschu@tlen.pl

ZOBACZ FILM


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016".

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2015".


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2014".

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2013".

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości