ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SYCOWIE

...TWOJA SZKOŁA...

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Praktyki zawodowe

Email Drukuj PDF

Praktyczna nauka zawodu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie organizowana jest w formach:

 • zajęcia praktyczne uczniów Technikum Mechanicznego organizowane są w Warsztatach Szkolnych.
 • zajęcia praktyczne pracowników młodocianych odbywane w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w formie nauki zawodu zawartej między pracodawcą a pracownikiem młodocianym i jego prawnym opiekunem. Ta forma zajęć praktycznych dotyczy uczniów – pracowników młodocianych klas wielozawodowych
 • miesięczne praktyki zawodowe uczniów szkoły średniej zawodowej (Technikum Mechaniczne, Technikum Handlowe i Technikum Ekonomiczne ).

Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy.

Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły Zasadniczej prowadzone są zgodnie z wymiarem ustalonym w szkolnym planie nauczania (uwzględniającym plany nauczania dla zawodu ) oraz zgodnie z czasem pracy pracowników młodocianych ustalonym w Kodeksie Pracy.

Praktyki zawodowe dla uczniów średnich szkół zawodowych odbywają się w wymiarze 2 lub 4 tygodnie, zgodnie ze szkolnym planem nauczania (uwzględniającym plany nauczania dla zawodu ) oraz opracowanym na każdy rok szkolny harmonogram praktyk.

Przed podpisaniem umów o praktykę zawodową uczniów szkoły średniej zawodowej typowane są zakłady pracy, z którymi szkoła podpisuje umowy o praktykę zawodową. Wytypowane zakłady są konsultowane z dyrektorem szkoły oraz przewodniczącymi Zespołów Samokształceniowych teoretycznych przedmiotów zawodowych. W czasie trwania praktyki wizytowany jest ich przebieg , prowadzone są rozmowy z opiekunami praktyki, uzgadniane są oceny praktyk.

Podstawową formą nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu dla uczniów – młodocianych pracowników jest kontrola przebiegu praktyki, w większości przypadków dokonywana wspólnie z przedstawicielem Cechu lub Stowarzyszenia Kupców.

Kontrola obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji osobowej ucznia – pracownika młodocianego,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (zeszyty zajęć, programy nauczania , karty oceny uczniów),
 • przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne osób prowadzących praktyczną naukę zawodu,
 • realizację programu nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • przestrzeganie przez pracodawców przepisów Kodeksu Pracy w zakresie ochrony pracy młodocianych.

Wszystkimi sprawami dotyczącymi praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu kieruje wicedyrektor -
mgr Ewa Mencel.

TERMINARZ PRAKTYK ZAWODOWYCH

W ROKU SZK. 2015/2016

TERMIN ODBYCIA PRAKTYKI

KLASA

02.11 20.11.2015 r. IV TM
07.03 – 01.04.2016 r. III TME
02.05 – 27.05.2016r. III TL

02.11 20.11.2015 r.

IV TM

07.03 – 01.04.2016 r.

III TME

02.05 – 27.05.2016r.

III TL

Poprawiony: niedziela, 06 września 2015 09:59  

Kontakt


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. I. Daszyńskiego 42
56-500 Syców
tel. 062 786 9340
fax. 062 786 9349
mail: zsp@onet.pl

Opiekun strony Małgorzata Frąszczak

mail: goschu@tlen.pl

ZOBACZ FILM


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016".

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2015".


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2014".

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2013".

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości