ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SYCOWIE

...TWOJA SZKOŁA...

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferta

Email Drukuj PDF

TECHNIKUM - 4 LATA

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK MECHANIK

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 LATA

fryzjer, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych,kierowca mechanik (nowy zawód), tapicer, elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, kamieniarz, betoniarz – zbrojarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik, blacharz samochodowy, elektryk, wędliniarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter – elektronik, kucharz, ogrodnik, fotograf, lakiernik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz w innych zawodach, w których uczeń znajdzie praktyczną naukę zawodu.

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Całkowicie za darmo!!!

 

 

 

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE

 

 

Regulamin rekrutacji do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sycowie na rok szkolny 2016/2017


Załącznik 1. - Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim na Dolnym Śląsku,
których laureaci (lub finaliści) przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie
od ustalonych kryteriów

Załącznik 2. - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17
województwie dolnośląskim.

załącznik 3. Zgoda na zbieranie i przetwarzania danych osobowych


Załącznik 4. - Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do technikum i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Sycowie na rok szkolny 2016/17


Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sycowie na rok szkolny 2016/2017


Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sycowie na rok szkolny 2016/2017


Podanie - LO dla dorosłych


Podanie - Szkoła policealna dla dorosłych


Podanie - KKZ


REKRUTACJA 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SYCOWIE

na rok szkolny 2015/2016 oferuje naukę

w nastę­pu­ją­cych typach szkół:

SZKOŁY DZIENNE

Tech­nikum (4-letnie)

kształcenie w zawodach:

Ø technik ekonomista więcej informacji...

Ø technik handlowiec więcej informacji...

Ø technik mechanik więcej informacji...

Ø technik logistyk więcej informacji...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

(3 letnia)

klasy wielozawodowe (np. mechanik pojazdów samo­cho­do­wych, blacharz samochodowy, elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, stolarz, tapicer, sprzedawca, cukiernik, kucharz­, fryzjer, ślusarz, monter sieci insta­lacji i urządzeń sanitarnych, murarz tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ) z prak­tyczną nauką zawodu w zakła­dach pracy.

więcej informacji...

SZKOŁY ZAOCZNE

Liceum Ogólnokształcące

dla dorosłych (3 letnie)

więcej informacji...

Szkoła Policealna

dla dorosłych

kształcenie w zawodach:

Ø technik administracji (2 lata)

więcej informacji...

Ø technik BHP (1,5 roku)

więcej informacji...

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ø technik ekonomista
(kwalifikacja A.35, A.36)

Ø technik handlowiec
(kwalifikacja A.18, A.22)

więcej informacji...

Poprawiony: wtorek, 17 maja 2016 12:52  

Kontakt


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. I. Daszyńskiego 42
56-500 Syców
tel. 062 786 9340
fax. 062 786 9349
mail: zsp@onet.pl

Opiekun strony Małgorzata Frąszczak

mail: goschu@tlen.pl

ZOBACZ FILM


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016".

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2015".


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2014".

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum w ZSP w Sycowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2014
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2013".

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości